Welkom op de site van pianist-componist André Devaere

Antoon Devaeredag!

Antoon Devaere dag op dinsdag 2 juli 2019! Meer info vind je hier.

Als 'n hagelstorm die losbreekt over 'n korenveld,                                     

Als ’n windhoos die vernielend

over een mooie streke jaagt,                         

Zoo is de oorlog over Vlaanderen gekomen,

Over ’t kleine mooie Vlaanderen, in ’t verre hoekje aan de kusten ginds, 

van ’t landeken België, zoo is de oorlog over Vlaanderen gekomen,

Vernielend, vergruizend, knakkend, brekend, tot bukken dwingend, alles en allen.

Zo begint het fraai uitgegeven boekje over André Devaere, in het begin van de twintiger jaren gepubliceerd door het Kortrijks Literair Gezelschap. Mét boekversieringen door Devaeres broer Antoon. Eindigen doet het boekje met een gedachtenprentje, een roemvol aandenken aan André Devaere dat in enkele kille lijnen zijn leven en dood samenvat: ‘André Devaere, soldaat bij het 27e Linieregiment, geboren te Kortrijk den 27sten oogst 1890, doodelijk gekwetst op het Eereveld te St. Joris den 10den november 1914 en godvruchtig overleden te Calais den 14 november 1914. De anonieme auteurs van dit boekje schrijven: ‘in de modder van rood-geverfde bloedgrachten stierf een kunstenaar, een talentvol en veelbelovend virtuoos’. Veelbelovend, dat was André Devaere zeer zeker. Wat hij als pianovirtuoos waard is geweest, dat kunnen we alleen afleiden uit de vele lyrische commentaren uit die tijd, want opnamen zijn er niet bewaard. Maar zijn composities zijn directe getuigen van het grote, loepzuivere compositorische talent dat hij als vroege twintiger had. En waar dus helaas geen vervolg is aan gekomen.

         Bestel hier de DVD 

André Devaere, frontsoldaat aan het klavier!

             meer info over de DVD!

DVD


Wenst U op de hoogte te blijven over onze activiteiten? Schrijf U in voor onze nieuwsbrief op onderstaande link:

Archief nieuwsbrieven

Wilt U onze oudere nieuwsbrieven raadplegen? Klik op volgende link:

http://us1.campaign-archive2.com/home/?u=a6fb90378255112bb4f3aba0e&id=54d6e6ab42

Foto André 2André Devaere erfgoed